Pomoč na daljavo vam v sodelovanju z Dr. WEB Slovenija podarja letno licenco antivirusnega programa!


Za kaj gre?

Naš partner Dr.WEB Slovenija se je odločil, da podari enoletno licenco za antivirusni program Dr. WEB Security Space 11.0, ki med drugim ščiti tudi pred izsiljevalskimi virusi. Vse, kar morate narediti je, da všečkate našo družabno stran Pomoč na daljavo ter JAVNO (public) delite to sliko in povezavo do nagradne igre, v komentar pa označite še tri prijatelje, ki bodo v primeru, da boste izžrebani, nagrajeni. Morda si prav vi prislužite brezplačno letno licenco antivirusnega programa Dr. WEB Security Space!

 

 

POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

 

POMOČ NA DALJAVO – LETNA LICENCA ANTIVIRUSNEGA PROGRAMA DR.WEB

 

  1. Organizator nagradne igre je Poravnava, d.o.o., Trg zbora odposlancev 64, 1330 Kočevje.
  2. V nagradni igri lahko sodelujejo zgolj polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre, kot tudi ne njihovi ožji sorodniki.
  3. Pogoji pa so: všečkanje naše spletne strani Pomoč na daljavo na družabnem omrežju in javno (public) deliti fotografijo in povezavo nagradne igre, ter v komentar označiti še tri prijatelje, kateri bodo v primeru izžrebanja osebe, ki jih je označila tudi nagrajeni z 3-mesečno licenco Dr.WEB, v času trajanja objave nagradne igre (16.08.2017 – 27.08.2017).
  4. Nagradna igra poteka od 16.08.2017 do vključno 27.08.2017 do 23:59.
  5. Na spletnem mestu http://www.pomocnadaljavo.si bo javno objavljeno ime nagrajenca. Nagrajenec bo izžreban, žreb izvede komisija. Žrebanje bo izvedeno 28.8.2017 ob 10:00 na sedežu podjetja. Vsakdo lahko sodeluje v nagradni igri le enkrat. Izžreban bo en nagrajenec, ki bo po žrebu posredoval vse potrebne podatke.
    Nagrada: 1x letna licenca antivirusnega programa Dr.WEB! Dodatno še 3 nagrade Dr. WEB Slovenija za dodatno označene osebe v komentarju, in sicer: 3x tri mesečni antivirusni program Dr. WEB.
  6. Rezultati nagradne igre so dokončni. Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, prav tako ni možen prenos nagrade na drugo osebo, kot je bila izžrebana. Pritožba ni mogoča. Sodelovanje udeleženca v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov – uradno prečiščeno besedilo (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1-UPB1), da organizator nagradne igre hrani podatke udeleženca in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja nagradne igre in za namene neposrednega trženja (obveščanja o svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah). Pridobljene osebne podatke bo organizator nagradne igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1-UPB1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Udeležencem so skladno z ZVOP-1-UPB1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Udeleženec nagradne igre lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja.
  7. Udeleženci nagradne igre so seznanjeni z njenimi pravili in se zavezujejo, da bodo upoštevali pravila nagradne igre ter jamčijo, da so posredovani podatki pravilni.
  8. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator lahko spremeni pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O morebitnih spremembah pravil bodo udeleženci obveščeni na naši družabni strani in na http://www.pomocnadaljavo.si.

 

Ljubljana, avgust 2017